Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
 ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขน... (25 ก.ย. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ แล... (31 พ.ค. 2562)  
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562 (07 ธ.ค. 2561)  
ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆในยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี ... (07 ธ.ค. 2561)
ให้เจ้าของป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2562 ตาม พ.ร.บ. ภา... (07 ธ.ค. 2561)
การออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประจำปี 2562 (07 ธ.ค. 2561)
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) อบต.พระรักษ์ (24 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อต... (22 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ... (18 พ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 (16 พ.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (01 พ.ค. 2561)
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานประสานสาธารณูปโภค) อบต.พระรักษ์ ล... (30 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพร... (26 เม.ย. 2561)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป งานประสานสาธารณูปโภค (04 เม.ย. 2561)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (30 มี.ค. 2561)
รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 (12 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (31 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (31 ส.ค. 2560)
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ๕ ปี (29 ส.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ผช.นายช่างโยธา) (23 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนค.ส.ล.สายจำปุยหมู่ที่ 8,9 ต.พระรักษ์ (09 ก.ย. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนค.ส.ล.สายคลองเหนก ซอย2 หมู่ที่ 3 ต.พระรักษ์ (09 ก.ย. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยจำปุย หมู่ที่ 9 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร (20 ส.ค. 2562)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่วมมิตร หมู่ที่ 1 ต.พระรักษ์ (19 ก.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายพังเหา 2 หมู่ที่ 8 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ... (19 ก.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.สายคลองเงิน หมู่ที่5 (14 พ.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.สายพูลสุข หมู่ที่ 6 (14 พ.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขาช่องแบก หมู่ที่5เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 (14 พ.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (03 เม.ย. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายจำปุย หมู่ที่ 9 ต.พระรักษ์ (เงินทุนสำร... (08 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พังเหา 1 หมู่ที่ 8 ต.พระรักษ์ (เงินทุนสำร... (08 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พังเหา2หมู่ที่ 8 ต.พระรักษ์ (เงินทุนสำรอ... (08 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแตงเลี่ยน หมู่ที่ 7 ต.พระรักษ์(เงินทุน... (08 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเขาช่องแบก หมู่ที่ 7 ต.พระรักษ์ (เงินท... (08 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยยกให้ หมู่ที่ 6 ต.พระรักษ์(เงินทุนสำรอง... (08 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยส้มโอ หมู่ที่ 6 ต.พระรักษ์(เงินทุนสำรอ... (08 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง สายโหมง-คลองเงิน หมู่ที่ 5 ต.พระรักษ์ (เงินทุนสำรอ... (08 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเขาช่องแบก หมุู่ที่ 5 ต.พระรักษ์(เงิน... (08 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านน้ำยืน หมู่ที่ 4 ต.พระรักษ์(เงินท... (08 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สุขเจริญ หมู่ที่ 3ต.พระรักษ์ (เงินทุนสำร... (08 ก.พ. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
74 หมู่ 4 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-620-551 โทรสาร : 077-620-551 อีเมล์ : admin@prarak.go.th 

www.prarak.go.th